ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร มองหางานต้องการคน ค่านิยมหลักของคนไทย