ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รายงานดัชนีชีวัดภาวะแรงงาน

 

 

 

ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ ไตรมาส 4 ปี 2556 และรายปี 2556 

 

 

 

 

รายงานเครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2554

 

 

 

 

 

รายงานเครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2552