ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) ระหว่างวันที่ 6 -15 มีนาคม 2555