ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล จากการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน (Morning Brief) ตุลาคม ๒๕๕๘ - พฤษภาคม ๒๕๕๙

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง.pdf86.4 KB