ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและจ้างเหมาในการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์

 

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน.(ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต).และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และจ้างเหมาในการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง.pdf66.78 KB
ประกาศสอบ.pdf603.26 KB