ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และราคากลางโครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้ที่ต้องการจะวิจารณ์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 59106039449

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง.pdf267.91 KB