ประกาศราคากลาง และประกาศกวดราคาซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ผู้สนใจสามารถเข้าไปซื้อเอกสารได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

เลขที่โครงการ 59106080501

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ log ทดแทน ปีงบประมาณ 25601021.51 KB