ประกาศประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ www.gprocurement.go.th
เลขที่โครงการ 59106039449

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศ.pdf100.42 KB