ประกวดราตาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 15 ชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและราคากลาง