ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp เลขที่โครงการ 59116203764

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศ1.11 MB