ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

เลขที่โครงการ 59126226540

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศ.pdf114.72 KB