ประกาศราคากลาง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สามารถดูรายละเอียด ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามโครงการ เลขที่ 60076193296 

ไฟล์แนบขนาด
ร่างประกาศ.doc264 KB
ราคากลาง.pdf274.68 KB