ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ราคากลางเช่ารถยนต์ขนาดไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๙ คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๔ คัน