ก.แรงงาน จัดรถบริการผู้ใช้แรงงานย่านพุทธมณฑลและสามพราน

วันที่: 
09 ธันวาคม 2011

 

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชน นำร่อง 9 เส้นทาง ย่านพุทธมณฑลและสามพราน จ.นครปฐม

 

               นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยเริ่มจะคลี่คลายลง ในด้านการสัญจรไป-มาของผู้ใช้แรงงานและประชาชนยังไม่มีความสะดวก เนื่องจากรถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้ จึงเร่งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เบื้องต้นได้ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดรถขนาดใหญ่ออกให้บริการผู้ใช้แรงงานและประชาชนในเขตพื้นที่ อ.พุทธมณฑลและ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านจัดสรรแฟคตอรี่แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่บน ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรม SME จำนวน 154 โรงงาน อาคารพาณิชย์ 50 หลัง คอนโดมิเนี่ยม 1 ยูนิต (288 ห้อง) บนเนื้อที่ 150 ไร่ มีผู้ใช้แรงงานประมาณ 2,500 คน ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมประมาณ 40-45 ซม.


               นายธีรพล  ขุนเมือง แรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดระดับลง แต่การสัญจรไปมาของผู้ใช้แรงงานและประชาชนไม่ค่อยสะดวก เพราะรถขนาดเล็กยังไม่สามารถใช้เส้นทางได้ นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและให้จัดรถยนต์ขนาดใหญ่ออกให้บริการผู้ใช้แรงงานและประชาชนใน อ.พุทธมณฑลและอ.สามพราน จำนวน 9 เส้นทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับเส้นทางรถอำนวย ความสะดวก ประกอบด้วย สายที่ 1 ปากทางตลาดอ้อมน้อยถึงแฟคตอรี่แลนด์ 1 (อ.สามพราน)  สายที่ 2 ปากซอยไร่ขิง 36  (ซอยท่าเกวียน) ถึง แฟคตอรี่แลนด์ 1 (อ.สามพราน) สายที่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตั้งแต่ปากทางตลาดอ้อมน้อย ถึงปากทางถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) (อ.สามพราน)  สายที่ 4 ถนนปากทางซอยดาวทองถึงหมู่บ้านพฤกษา 4 – สภ.พุทธมณฑล (อ.พุทธมณฑล)  สายที่ 5 ถนนแยกพุทธมณฑลสาย 5 ถึงหมู่บ้านเอื้ออาทร 1-3  สายที่ 6 ถนนสายศาลายาถึง อ.นครชัยศรี  สายที่ 7 ถนนปากซอยดาวทองถึงหมู่บ้านพฤกษา 4  สายที่ 8 ถนนซอยกันตนา ถึงโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และสายที่ 9 ถนนสายลานตากฟ้าถึงดาวทอง (จากวัดลานตากฟ้าถึง    ปากทางดาวทอง) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 54 ออกให้บริการ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.00 – 09.00 น. และ 16.00 – 19.00 น. หากชุมชนใดประสบปัญหาการเดินทางแจ้ง สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม โทร. 034-034-045-6  ในวันและเวลาราชการ หรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ชาวนครปฐมรวมใจ ช่วยเพื่อนร่วมจังหวัด” โทร. 034-272-080-4 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


                  นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาค ชื่อบัญชี “เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมกระทรวงแรงงาน” เลขที่บัญชี 383-0-12746-4 และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2248-2222 และสายด่วน 1506

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย