ก.แรงงาน ตั้งทีมเฝ้าระวัง! ภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในไทย

วันที่: 
18 มกราคม 2012

 

                 ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้! ภาพรวมแนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงานของไทยอาจเผชิญวิกฤตการจ้างงานและการเลิกจ้าง พบสัญญาณผิดปกติ 8 ตัวใน 13 ตัว แต่ยังไม่เกิดวิกฤตการว่างงาน ย้ำเป็นวิกฤตระยะสั้นจากเหตุอุทกภัย พร้อมตั้งทีมเฝ้าระวังใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง

 

                 นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า สำนักเศรษฐกิจการแรงงานได้วิเคราะห์ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน  ในภาพรวมพบว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีดัชนีชี้วัดที่ส่งสัญญาณเตือนภัยการจ้างงาน 8 ตัว จาก 13 ตัวชี้วัดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการเลิกจ้าง ได้แก่ 1. ข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ในเดือน พฤศจิกายน 2554 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 = 79.99% ซึ่งลดลงต่ำกว่าค่าอ้างอิงถึง 26.95% เป็นครั้งที่ 3 ของปี 2554 ทั้งนี้ ยอดการจำหน่ายลดลง เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม 2. ข้อมูลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 78.86% ซึ่งต่ำกว่าค่าอ้างอิงถึง33.41% เป็นเดือนที่ 2 ของปี 2554 ซึ่งการลดลงเช่นนี้อาจจะส่งผลต่อภาวะการจ้างงาน 3. ข้อมูลอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2554 อยู่ที่ 40.43% ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 36.48% ซึ่งต่ำกว่าค่าอ้างอิง 12.40% เป็นเดือนที่ 4 ในรอบปี 2554 ในขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยในรอบ 11 เดือน อยู่ที่ 58.60% 4. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2554 ดัชนีมีค่าเท่ากับ 97.9% ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 48.59% ซึ่งต่ำกว่าค่าอ้างอิง 7.44% เป็นเดือนที่ 3 ในรอบปี 2554  5. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดัชนีมีค่าเท่ากับ 39 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 25.71% ซึ่งลดลงต่ำกว่าค่าอ้างอิงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน 6. ข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน 2554 พบว่า ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 4.67%  7. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนพฤศจิกายน 2554 พบว่าดัชนีมีค่าอยู่ที่ 135.06 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 1.90% และ 8. มูลค่าการส่งออกในเดือนพฤศจิกายน 2554 พบว่ามูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 15,496.37 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 12.46% 
                   ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลทั้งหมดเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักของสภาวะการจ้างงานและการเลิกจ้าง ซึ่งคาดว่ามีโอกาสเกิดวิกฤตราว 50% ใน 12 เดือนข้างหน้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ช่วงการเกิดวิกฤตไม่น่าจะใช้เวลาที่นานนัก เนื่องจากมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงแรงงานและภาครัฐอื่นๆ มารองรับ
                   กระทรวงแรงงาน เห็นว่าควรจะได้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานต่อสัญญาณดังกล่าว โดยมี นายปกรณ์  อมรชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะทำงานติดตามข้อมูลและเข้าไปแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความเสี่ยง ได้แก่ 1. การผลิตยานยนต์ 2. เครื่องจักรสำนักงาน 3. อิเล็กทรอนิกส์ 4. สิ่งทอ 5. เครื่องแต่งกาย 6. เครื่องจักรที่ใช้ในงานทั่วไป 7. โทรทัศน์และวิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้า 8. ยาง 9. เคมีภัณฑ์ 10. เม็ดพลาสติก 11. เครื่องใช้ในบ้านเรือน 12. ผลิตภัณฑ์

 

“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
/วนิดา คล้ายศรี–ข่าว