ก.แรงงาน ยืนยัน การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2012
 

 

          สั่งสำรวจค่าครองชีพหลังปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำภายใน 3 เดือน หากผลสำรวจไม่มีสัญญาณรุนแรง การปรับขึ้นค่าจ้างล็อต 2 ก็จะดำเนินตามกำหนดการเดิมในวันที่ 1 มกราคม 2556 ขณะที่ผลสำรวจของพาณิชย์ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่เปลี่ยนแปลงมาก

 

            นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวว่า ตามที่ภาคเอกชนต้องการให้ขยายเวลาการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ออกไปก่อน เนื่องจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนเมษายน 2555 ราคาอาหารสดไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีแต่ราคาอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วเท่านั้นที่มีการปรับขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดออกสำรวจค่าครองชีพจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน แล้วนำผลสำรวจมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะมีการขยายเวลาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในรอบวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากจะมีการขยายเวลาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ผลสำรวจจะต้องเป็นผลกระทบที่รุนแรงจริงๆ เท่านั้น แต่ขณะนี้ขอยืนยันว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะดำเนินการปรับขึ้นตามกำหนดเดิม โดยรอบวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มีการปรับขึ้นทุกจังหวัดพร้อมกันทั้งประเทศในอัตรา 39.5% นอกจากนี้ นายสมเกียรติฯ ได้แนะนำให้ผู้ใช้แรงงานทำอาหารกินเอง เนื่องจากราคาอาหารสดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในภาวะที่อาหารปรุงสำเร็จมีราคาที่สูงขึ้น


*****************************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

2 พฤษภาคม 2555
กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว