ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ประจำปี 55

วันที่: 
26 มกราคม 2012

 

               กระทรวงแรงงานร่วมสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ประจำปี 2555 เพื่อชิงตำแหน่งชนะเลิศระดับประเทศ  โดยในเขตกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1ก.พ. 55

 

               นางสาวส่งศรี  บุญบา  รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  กระทรวงแรงงานได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาอย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนเยาวชนและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความสามารถโดยการสมัครเข้าประกวดชิงตำแหน่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล (To Be Number One Idol )ประจำปี 2555 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจากทุกจังหวัดเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศตามลำดับ  


               สำหรับแนวทางการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีหรือทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ประจำปี 2555 นั้น ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้  คือต้องเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน  อายุระหว่าง16-21 ปี นับถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 มีเกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.7 หรือในกรณีที่ผู้เข้าประกวดจบการศึกษาแล้วให้ใช้เกรดเฉลี่ยผลการศึกษาปีสุดท้าย เป็นผู้มีความกตัญญู  มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ มีจิตอาสา มีความสามารถพิเศษเช่น ร้องเพลง เต้นรำ เป็นต้น และ มีบุคลิกภาพดี  โดยการประกวดจะมีการคัดเลือกในระดับจังหวัดและภูมิภาค  เพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  ขณะนี้ระดับภาคได้เริ่มมีการประกวดคัดเลือกเยาวชนไปแล้วคือที่ภาคใต้  ส่วนภาคเหนือจะมีการประกวดเพื่อคัดเลือกเยาวชนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา  และกรุงเทพมหานครจะมีการแข่งขันคัดเลือกในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กรุงเทพมหานคร  โดยเมื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากภูมิภาคแล้ว จะมีการคัดเลือกในระดับประเทศในวันที่ 13-15  กรกฎาคม  2555  ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  ต่อไป


               นางสาวส่งศรีฯ  กล่าวอีกว่า สำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สนใจจะเข้าประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ประจำปี 2555  นั้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันไอดอล โทรศัพท์ 0-2590-8567 หรือ 0-2590-8284  โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นี้

 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
อาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว