ก.แรงงาน ให้ผู้ประกอบการสำรวจข้อมูลจ้างลูกจ้างให้ชัดเจน

วันที่: 
08 พฤษภาคม 2012

 

 

 

 

              กระทรวงแรงงาน พร้อมฝึกคนพิการป้อนธุรกิจโรงแรม แต่ข้อมูลความต้องการของสมาคมโรงแรมไทยต้องมีความชัดเจน

 

 

                                                                                                                  Download Images

 

               นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลัง นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย และคณะเข้าพบ หารือการจ้างแรงงานคนพิการที่กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คน ต้องจ้างคนพิการ 1 คน แต่ขณะนี้ไม่สามารถหาคนพิการเข้าทำงานให้ครบตามจำนวนได้ และประเด็นค่าจ้างที่มีการปรับขึ้น บางโรงแรมมีการนำเอาเซอร์วิสชาร์ตเข้ามารวมเข้ากับเงินเดือนจะสามารถทำได้หรือไม่ ว่า เรื่องความต้องการจ้างงานคนพิการทางสมาคมโรงแรมไทยได้ให้ข้อมูลกว้างๆ สมาคมฯ มีโรงแรมทั่วประเทศทั้งหมด 702 แห่ง มีการจ้างงานอยู่ประมาณ 1.8 แสนคน ทำให้ต้องมีจ้างคนพิการ 1,800 คน ซึ่งในเรื่องนี้ได้เสนอให้ทางสมาคมฯ กลับไปทำข้อมูลมาใหม่เนื่องจากโรงแรมขนาดเล็กอาจมีการจ้างงานไม่ถึง 100 คน ซึ่งตัวเลขที่ให้มานั้นอาจมีจำนวนที่สูงเกินความจริง และให้ทางสมาคมฯ สำรวจอาชีพที่ต้องการจ้างคนพิการเพื่อเป็นข้อมูลให้ทางกระทรวงฯ นำไปให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมอาชีพให้คนพิการเพื่อให้ตรงกับต้องการของโรงแรม

 

               ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการโรงแรมได้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ โดยไม่สามารถนำเอาทิปมารวมได้ นายเผดิมชัยฯ กล่าวในที่สุด

 

**********************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /
  กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว