ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอเชิญตรวจผลการออกสลากบัตรแรงงานเชิญรับโชค กระทรวงแรงงาน

วันที่: 
08 เมษายน 2014
           
            นางปราณิน มุตตาหารัช รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชค สลากบำรุงกาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สนามเสือป่า   
  
           
       ผลการออกรางวัล ได้แก่
 
       รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA VIOS ๑.๕ J A/T เลขที่ออก ๓๔๗๑๖
 
       รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี เลขที่ออก ๒๔๖๖๕
 
       รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ทองคำหนัก ๔ บาท เลขที่ออก ๑๖๕๗๑
 
       รางวัลที่ ๔ จำนวน ๑ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๓ บาท เลขที่ออก ๑๔๐๕๗
 
       รางวัลที่ ๕ จำนวน ๑ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๒ บาท เลขที่ออก ๑๒๒๔๒
 
       รางวัลที่ ๖ จำนวน ๑ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท เลขที่ออก ๑๓๔๖๑
 
       รางวัลที่ ๗ รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว จำนวน ๔๐ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง เลขที่ออก ๐๐๖
 
       ทั้งนี้ ผู้ถูกรางวัล สามารถนำใบสลากพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไปรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานช่วยอำนวยการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ๐-๒๒๓๒-๑๑๔๙, ๐-๒๒๓๒-๑๑๕๒, และ ๐-๒๒๓๒-๑๑๕๖ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดถือว่าประสงค์บริจาคสิ่งของรางวัลให้แก่สภากาชาดไทย
 
        นอกจากนี้ยังสามารถตรวจผลการออกรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ http://www.mol.go.th

######################
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /
๘ เมษายน ๒๕๕๗ /
กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว - ภาพ