คกก.ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเห็นชอบรายชื่องานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กฯ พร้อมนำเสนอครม.

วันที่: 
01 กุมภาพันธ์ 2012

 

               คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เห็นชอบประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง บัญชีรายชื่องานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย  ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 และเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อแสดงให้ต่างประเทศเห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย ด้านสหรัฐฯสนับสนุนงบประมาณ 300 ล้าน เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย

 

              นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 1/2555 โดยมีนายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในวันนี้(1 ก.พ.55)ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ซึ่งหมายถึง ประเทศที่ถูกจับตามองด้วยเหตุผลว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการดำเนินคดีและการลงโทษผู้ค้ามนุษย์  และหากประเทศไทยยังไม่มีการแสดงให้เห็นว่าได้มีมาตรการใดๆในการดูแลและเข้มงวดต่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแล้ว  อาจจะทำให้ประเทศไทยถูกจัดลำดับให้ไปอยู่ในระดับ Tier 3  ซึ่งจะทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถใช้เป็นเหตุผลดำเนินมาตรการคว่ำบาตรความช่วยเหลือรวมถึงการค้าได้  ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้ดำเนินการอย่างจริงจังและให้ความสำคัญในเรื่องขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายนี้ คณะกรรมการฯจึงได้เห็นชอบประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง บัญชีรายชื่องานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย  ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182  และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้  ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยได้กำหนดลักษณะงานอันตรายสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีทำ เช่น งานที่ทำประจำระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.งานที่ทำในสถานที่เล่นการพนัน งานห้อยโหนหรือโรยตัว  งานที่ทำในเรือประมงทะเล งานยก แบก หาม  ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ที่มีอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ยสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหญิงเกินกว่า 20 กิโลกรัม และเด็กชายเกินกว่า 25 กิโลกรัม  งานปั๊มโลหะ งานที่ใช้เครื่องเจาะกระแทก  งานขอทาน แสดงลามกอนาจาร ค้าประเวณี  เป็นต้น
              สำหรับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในภาพรวมนั้น   กระทรวงแรงงาน ได้มีความเข้มงวดในการดำเนินการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง    และจากการตรวจสอบที่ผ่านมายังไม่พบการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่อย่างใด  โดยขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายด้วย  โดยการให้งบประมาณสนับสนุนประเทศไทยจำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหานี้ โดยได้จ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาทำงานร่วมกับILO ศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
              นายสมเกียรติฯ กล่าวอีกว่า ในการดำเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายนั้น  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กขึ้นใน 76 จังหวัด ให้เป็นศูนย์กลางการป้องกัน แก้ไข รับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน ให้คำปรึกษา เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับจังหวัดขึ้น 
              ด้านนายมนตรี สินทวิชัย เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก กล่าวว่า ในภาพรวมปัจจุบันนั้นถือว่าใช้แรงงานเด็กดีขึ้น  เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา แต่ที่เป็นปัญหาคือแรงงานเด็กต่างด้าวที่ติดตามพ่อแม่มาทำงาน ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องดูและแก้ไขปัญหากันต่อไป

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
อาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว