ชงบอร์ดสปส. ของบช่วยแรงงานน้ำท่วมรายละ 3 พันบาท

วันที่: 
20 ธันวาคม 2011

 

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มั่นใจ! ไม่มีผู้ใช้แรงงานตกงานจำนวนมากตามที่หลายฝ่ายกังวล หากพบมีแรงงานได้รับผลกระทบหนักและมีจำนวนมาก จะให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ไปพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือหรืออาจนำแนวคิดเดิมที่จะมีการนำงบบริหารจัดการของ สปส. มาจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือให้กับแรงงานโดยตรงรายละ 3,000 บาท กำหนดประชุมบอร์ด สปส. วันที่ 27 ธ.ค.

 

                นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดงานกระทรวงแรงงานห่วงใย ใส่ใจ ผู้ใช้แรงงาน บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ว่า รัฐบาลพยายามที่จะให้มีการจ้างงานต่อ โดยนำมาตรการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างด้วยการช่วยนายจ้างจ่ายค่าจ้าง 2,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน ซึ่งมีเงื่อนไขนายจ้างต้องทำข้อตกลงกับกระทรวงแรงงานว่า จะต้องไม่เลิกจ้าง และต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างเดิม รวมถึงโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนให้แรงงานที่ได้รับกระทบน้ำท่วมไปทำงานในจังหวัดอื่นที่ไม่ประสบน้ำท่วม มั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใช้แรงงานตกงานเป็นจำนวนมากตามที่หลายฝ่ายกังวล เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน นายจ้างและลูกจ้าง ส่วนที่มีแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมบางส่วนตกสำรวจ ติดต่อนายจ้างไม่ได้ หยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้าง ได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ไปดูแลกลุ่มนี้ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย อีกทั้งยังได้ให้ กสร. ไปรวบรวมปัญหาต่างๆ ของแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม “หากพบว่ามีแรงงานได้รับผลกระทบในลักษณะดังกล่าวจำนวนมากจะมอบให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ไปพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือ หรืออาจนำแนวคิดเดิมที่จะมีการนำงบบริหารจัดการของ สปส. มาจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่แรงงานโดยตรงรายละ 3,000 บาท อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมก่อน”


                นายดำรงค์  เปรมสวัสดิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า มีแรงงานที่ได้รับผลกระทบ น้ำท่วมมาขอความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น ติดต่อนายจ้างไม่ได้ หยุดงาน และไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งได้ช่วยเจรจากับนายจ้างเพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้รับค่าจ้างและได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายกรณีถูกเลิกจ้าง ส่วนการป้องกันการเลิกจ้างนั้นได้พยายามเชิญนายจ้างให้เข้าร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างของกระทรวงแรงงาน ส่วนบริษัทวู๊ดล๊อคซึ่งเป็นบริษัทซับคอนแทคที่มีคนงานมายื่นข้อเรียกร้องกรณีสถานประกอบกิจการถูกน้ำท่วมต้องหยุดงาน นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการจ้างงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาว่าจะเลิกจ้างหรือเคลื่อนย้ายคนงานไปทำงาน ที่อื่น นอกจากนี้ ยังมีแรงงานจากบริษัทคาซิโอ้ ประเทศไทย จำกัด จ.ปทุมธานี ที่นายจ้างประกาศเลิกจ้างและจะปิดกิจการในวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งอาจจะส่งผลให้คนงานกว่า 1,333 คนตกงาน โดยนายจ้างจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย แต่คนงานมองว่าไม่เป็นธรรมจึงมายื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงแรงงาน เพื่อให้นายจ้างจ่ายเป็นค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเพิ่มขึ้นให้กับคนงาน รวมถึงการช่วยหางานรองรับคนงานที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 


                นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า จะนำแนวคิดในเรื่องการนำงบบริหารจัดการของสปส.มาจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่แรงงานโดยตรงรายละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแบบเงินก้อนเดียว เข้าหารือในการประชุมบอร์ด สปส. ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบอร์ด สปส.ว่า จะให้ความเห็นชอบหรือไม่

 

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย