ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ญี่ปุ่น "ซึ้ง" น้ำใจประเทศไทย พร้อม "ย้ำ" ไม่ทิ้งฐานผลิตจากไทย

วันที่: 
14 ธันวาคม 2011

 

            ประเทศญี่ปุ่นขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไทยที่ให้การดูแลสถานประกอบกิจการของญี่ปุ่นเป็นอย่างดี พร้อมยืนยันไม่ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยอย่างแน่นอน  และจะประสานกระทรวงแรงงานจัดงานจ๊อบ แฟร์ เพื่อเปิดรับแรงงานไทยที่ถูกเลิกจ้างเข้าทำงานกับสถานประกอบกิจการของญี่ปุ่นที่ไม่ประสบอุทกภัย

 

 

 

                                                                                         Download Images 

 

 

            นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนาย เซ็ท ซีโอะ  อิอูจิ   ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ(JETRO Bangkok) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยโดยทาง JETRO ยืนยันว่าผู้ประกอบการของญี่ปุ่นยังพร้อมจะลงทุนในประเทศไทยต่อไปไม่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นอย่างแน่นอน  ส่วนที่บริษัทซันโยแจ้งจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศฟิลิปปินส์นั้น ขอยืนยันว่าบริษัทดังกล่าวไม่ใช่บริษัทของญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ซื้อกิจการไปแล้ว นอกจากนี้ทางเจโทรแจ้งความประสงค์ให้แรงงานไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นซึ่งเราได้แจ้งไปแล้วว่าขอให้ญี่ปุ่นได้ขยายอายุผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปอีก 5 ปีที่จากเดิมกำหนดให้ผู้ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-30 ปี ขยายไปเป็นอายุ 35 ปีซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะมีความพร้อมและมีวุฒิภาวะมากขึ้น  


            นายเผดิมชัยฯ กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นด้วย  เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในการฝึกอบรมให้กับแรงงานไทยที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก แต่หลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงของประเทศญี่ปุ่นมีค่อนข้างมาก ดังนั้นหากทางญี่ปุ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์การฝึกอบรมที่ชัดเจนและสามารถพัฒนาหลักสูตรร่วมกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อีกประเด็นหนึ่งที่ทางเจโทรเสนอมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกเลิกจ้างจากวิกฤติอุทกภัยในครั้งนี้ คือการจัดงานจ๊อบ แฟร์ โดยทางเจโทรจะประสานกับสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ไม่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีความต้องการแรงงานให้สามารถรับแรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างเข้าไปทำงานกับบริษัทหรือสถานประกอบกิจการนั้นแทน 

 

“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย