ที่ประชุมไอโอเอ็ม พร้อมร่วมมือดูแลแรงงานอพยพให้เป็นรูปธรรม

วันที่: 
14 พฤษภาคม 2012

 

             นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม “การโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศสมาชิกกระบวนการโคลอมโบ” (Launch of the “Issue in Brief” Series and Panel Discussion on Labour Migration from Colombo Process Countries) ในงานเปิดตัววารสารรายเดือน  “Issue in Brief” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สหประชาชาติ (UN ESCAP) กรุงเทพฯ

 

 

 

            

                                                                                                                   Download Images

 

             มีผู้แทนประเทศต่างๆ เข้าร่วมคือ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ เบลเยียม กัมพูชา แคนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก โมรอกโก ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา โดยมีนายแอนดรูว์ บรูซ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคจาก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย ถิ่นฐาน หรือไอโอเอ็ม (Andrew Bruce, Regional Director, International Organization for Migration: IOM) เป็นผู้ดำเนินการประชุม ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแรงงานที่มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศต้นทางสู่ประเทศปลายทางให้ได้รับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
             นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงแรงงาน ขอแสดงความยินดีที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานได้ริเริ่มออกวารสารรายเดือน “Issue in Brief” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานของทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง และเป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยมีบทบาททั้งในฐานะประเทศต้นทางของ การโยกย้ายถิ่นฐานและประเทศปลายทางที่รับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน โดยในแต่ละปีมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศกว่า 120,000 คน ในขณะที่มีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาทำงานไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านคน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นอย่างมาก
             นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกกระบวนการโคลอมโบ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกในฐานะรัฐบาลประเทศต้นทางนั้นเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังของสมาชิกกระบวนการโคลอมโบ จะทำให้การจัดการแรงงานอพยพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เอื้อประโยชน์ร่วมของทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ทั้งนี้การประชุมที่เกิดขึ้นนับเป็นก้าวเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับความร่วมมือในการบริหารจัดการแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานอย่างมีระบบ ในส่วนของประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในการปฏิบัติและผลักดันการปฏิบัติตามข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้ง IOM ประเทศสมาชิกกระบวนการโคลอมโบซึ่งจะร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการแรงงานอพยพที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไป

 

แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นฤป  สุรเดชา  -  ข่าว/ ภาพ