บังคลาเทศสนใจส่งแรงงานมาทำงานในไทย ด้านเกาหลีต้องการแรงงานไทยเพิ่ม

วันที่: 
25 มกราคม 2012

 

            ประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจ สมาคมจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศของบังคลาเทศ ขอส่งแรงงานมาทำงานในประเทศไทย ในประเภทสาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานไทย ทั้งภาคการประมง  การก่อสร้าง  การเกษตร  ส่วนตลาดงานนอกประเทศฉายแววสดใส สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมเปิดรับแรงงานไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื่อมั่นในฝีมือ

 

 

         

                                                                                        Download Images                                                  

 

            นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (25 ม.ค.55) ทางผู้แทนสมาคม Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA)  ซึ่งเป็นสมาคมจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศของบังคลาเทศได้เข้าพบหารือเพื่อขอเปิดตลาดแรงงานชาวบังคลาเทศในประเทศไทยว่า ประเทศบังคลาเทศมีประชากร 160 ล้านคน ปัจจุบันมีการส่งแรงงานชาวบังคลาเทศไปทำงานในต่างประเทศกว่า 110 ประเทศ  และทางสมาคม BAIRA มีความสนใจประเทศไทยและประสงค์ให้แรงงานชาวบังคลาเทศได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในประเทศไทย  โดยแรงงานชาวบังคลาเทศมีความพร้อมที่จะทำงานในลักษณะแรงงานไร้ฝีมือ  แรงงานกึ่งฝีมือ  และแรงงานมีฝีมือ  และพร้อมที่จะฝึกอบรมแรงงานให้ก่อนที่จะส่งเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งในเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดอื่นๆอีก และสถานการณ์ในประเทศไทยเองก็ยังมีการขาดแคลนแรงงานในหลายกิจการอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแรงงานภาคประมง งานก่อสร้าง แม่บ้าน และแรงงานภาคเกษตร


            นายเผดิมชัยฯ กล่าวอีกว่า  ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือกับนายลิม แจ-ฮอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในเรื่องความต้องการแรงงานไทย ซึ่งทางเกาหลีแจ้งให้ทราบว่าต้องการได้แรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเพิ่มขึ้น  ซึ่งสาเหตุที่มีแรงงานไทยไปทำงานประเทศเกาหลีน้อยกว่าที่ทางเกาหลีต้องการเนื่องจากแรงงานไทยยังขาดทักษะในด้านภาษาทำให้เมื่อมีการทดสอบด้านภาษาแรงงานสามารถสอบผ่านไปทำงานได้น้อยโดยกระทรวงแรงงานก็มีแผนจะจัดห้องในการฝึกภาษาและขนบธรรมเนียมต่างๆของเกาหลี โดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับไปดำเนินการให้กับแรงงานไทยที่จะประสงค์เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีให้ก่อนการทดสอบไปทำงาน ซึ่งอาจจะใช้ครูจากคนเกาหลีที่เดินทางมาเรียนในประเทศไทยและจบการศึกษาแล้วเป็นผู้สอนให้กับแรงงานไทย ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างกันในโอกาสต่อไป และอีกประเด็นหนึ่งที่ได้มีการหารือร่วมกันคือช่วงเวลาการทำงานในประเทศเกาหลี ซึ่งทางเกาหลีจะมีข้อกำหนดในสัญญาว่าแรงงานเหล่านี้สามารถทำสัญญาได้คราวละ 3 ปี  หากสิ้นสุดลงก็สามารถต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 2 ปี แต่ที่ผ่านมาเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วนายจ้างเกาหลียังมีความต้องการจ้างแรงงานไทยทำงานต่อไปและมีการจ้างกันโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย  แต่ทำให้แรงงานไทยเหล่านี้จะต้องอยู่ในลักษณะของผู้หลบหนีเข้าเมือง ดังนั้นเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและทำงานอย่างถูกต้อง  จึงได้หารือให้ทางเกาหลีได้ขยายระยะเวลาสัญญาการทำงานออกไปให้ยาวขึ้น อาจจะเป็นคราวละ 5 ปีแล้วสามารถต่อได้ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งทางเอกอัครราชทูตเกาหลีรับปากจะจะไปประสานให้ต่อไป และจากการยืนยันของเอกอัครราชทูตเกาหลีบอกว่าที่ผ่านมานายจ้างเกาหลีมีความต้องการจ้างแรงงานไทย ประมาณ 23-25%  แต่ปัจจุบันความต้องการจ้างแรงงานไทยสูงไปกว่า 53%  ซึ่งเป็นข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจ  แสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
อาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว