ปลัดกระทรวงแรงงานรับพระราชทานบัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

วันที่: 
07 มกราคม 2013

 

             สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖โดยให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญมอบให้ แก่ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                    Download Images

 

               

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร   ภาพ /ข่าว