รมว.แรงงาน ขอผู้ชุมนุมอย่านำม๊อบมากดดันควรเจรจากันด้วยเหตุและผล เพื่อรักษาบรรยากาศการลงทุน

วันที่: 
27 มกราคม 2012

 

                สมาชิกสหภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 200 คนได้ยื่นหนังสือผ่านกระทรวงแรงงานเพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือระงับการเลิกจ้างที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งให้เยียวยาผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับไปดูแลให้ พร้อมแจ้งแกนนำผู้ชุมนุมว่าควรจะมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับแรงงานและใช้การเจรจาด้วยเหตุและผล เนื่องจากมิเช่นนั้นแล้วจะเป็นการทำลายบรรยากาศการลงทุนในประเทศ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Download  Images

 

               กลุ่มลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและมีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้างกว่า  200 คน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานโอกิ เซมิคอนดักเตอร์ ประเทศไทย  สหภาพแรงงานบริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ ประเทศไทย สหภาพแรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ แห่งประเทศไทย  และสมาชิกกลุ่มสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  นำโดยนายบุญเชิด เขียวขำ กรรมการสภาองค์การลูกจ้างฯ  ได้ยื่นหนังสือต่อนายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการเลิกจ้าง ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วม ใน 2 ประเด็นคือ 1.) ขอให้ระงับการเลิกจ้างผู้ใช้แรงงาน และได้เสนอให้มีแผนการบริหารและการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตสำหรับผู้ประกอบกิจการ มีมาตรการช่วยเหลือพิเศษในการฟื้นฟูผู้ประกอบการกิจการที่ไม่มีการเลิกจ้างผู้ใช้แรงงาน เช่น ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท้องถิ่น ฯลฯ  ต้องไม่ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ใช้โอกาสในการเลิกจ้าง โดยไม่ปิดกิจการ  และ 2.) ขอให้เยียวยาผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยมีข้อเสนอให้พักชำระหนี้ ให้ผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเป็นระยะเวลา 3 ปี  งดเก็บภาษีรายได้ที่ได้จากการเลิกจ้างและสมัครใจลาออก เพราะเป็นรายได้ของผู้ใช้แรงงานที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีงานทำและช่วงเริ่มต้นชีวิตในการประกอบอาชีพใหม่และเพื่อความเป็นธรรม  จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างลักษณะเช่นเดียวกับโครงการช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ถูกเลิกจ้างรายละ 2,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้หน่วยงานรัฐเพิ่มตำแหน่งงานรองรับสำหรับผู้เลิกจ้าง 

 

             นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวให้สัมภาษณ์ภายหลังรับหนังสือดังกล่าวว่า  อยากฝากไปถึงแกนนำแรงงานทั้งหลายว่า  ควรให้คำแนะนำกับพนักงานด้วยเหตุและผล  การที่มาชุมนุมประท้วงและส่งเสียงเช่นนี้มีแต่จะสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างนายจ้างลูกจ้างและไม่ก่อให้เกิดผลดีอะไรทั้งสิ้น  น่าจะใช้เหตุผลมาเจรจาพูดคุยกันดีกว่า และหาข้อสรุปร่วมกัน  นอกจากนี้ทราบว่าบริษัทดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงก็ยังไม่ได้มีการเลิกจ้างแต่อย่างใด  ดังนั้นการมาชุมนุมเรียกร้องของพนักงานนอกจากจะเป็นการกดดันนายจ้างแล้ว จะทำให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยเสียหายไปด้วย  เนื่องจากหากต่างประเทศเห็นภาพข่าวที่ได้เผยแพร่ไปก็อาจจะไม่กล้ามาลงทุน และที่ผ่านมาสถานประกอบการหลายแห่งที่ประสบปัญหาจากอุทกภัยก็ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการคงการจ้างและยังคงจ่ายเงินให้กับลูกจ้างด้วยดี และหลายแห่งก็ยังยืนยันที่จะดำเนินกิจการในประเทศต่อไป  แต่บางแห่งที่ยังไม่เปิดกิจการก็อาจจะอยู่ในระหว่างการปรับปรุง  ซึ่งต้องขอให้พนักงานได้เข้าใจและเห็นใจเขาด้วย  ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐก็ได้มีมาตรการหลายประการในการดูแลช่วยเหลือแรงงานให้สามารถอยู่ในระบบการทำงานอยู่หลายมาตรการด้วยกัน นายเผดิมชัย กล่าว

 

“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
อาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว