รมว.แรงงาน มั่นใจระบบบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง

วันที่: 
17 ธันวาคม 2011

 

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานลงพื้นที่ช่วยผู้ใช้แรงงาน/ผู้ประกอบการ/นายจ้าง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง พร้อมเร่งบูรณาการความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้มีการจ้างงานต่อ ขณะนี้ มีแรงงานกลับเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 300,000 คน  มีบริษัทต่างชาติ ตอบรับคนงานไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมไปฝึกงานที่บริษัทแม่แล้วกว่า 23 บริษัท

 

 

 

 

                                                                                        Download Images

 

 

                นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน "กระทรวงแรงงานห่วงใย ใส่ใจ ผู้ใช้แรงงาน" บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อมารับฟังปัญหาจากผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีเป็นกิจการประเภทผลิตผลิตภัณฑ์ส่งออกมีโรงงาน 10,982 แห่ง ผู้ใช้แรงงาน 400,000 กว่าคน สถานประกอบกิจการเกือบร้อยละ 90 ที่ดำเนินตามนโยบายบรรเทาการเลิกจ้าง โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าจ้าง 2,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน รวมถึงโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปทำงานในจังหวัดอื่นที่ไม่ประสบภัย ปัจจุบันมีแรงงานกลับเข้าทำงานแล้ว 300,000กว่าคน มีเพียง 14 บริษัทที่ยังไม่สามารถเปิดกิจการต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบกิจการที่เป็นบริษัทต่างชาติได้ร่วมกิจกรรมจัดส่งพนักงานไปฝึกงานในบริษัทแม่ 23 บริษัท คนงาน 3,321 คน จัดส่งไปแล้ว 1,766 คน ประเทศที่รับพนักงานไปฝึกงาน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย และเวียดนาม มีแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบ 55,264 คน มาขึ้นทะเบียน 2,739 คน เลิกจ้างแล้ว 1,080 คน ซึ่งได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว พร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใช้แรงงานตกงานเป็นล้านคนตามที่หลายฝ่ายกังวล หากผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบกิจการประสบปัญหา ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือโทรสายด่วน 1546/1506 เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ
                นายดำรง  เปรมสวัสดิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อนายจ้างไม่ได้ และไม่ได้รับเงินเดือน ส่วนกรณีบริษัทวู๊ดล๊อคอยู่ระหว่างเจรจาว่าจะเลิกจ้างหรือเคลื่อนย้ายคนงานไปทำงานที่อื่น เพราะเป็นบริษัทซับคอนแท็ค ขณะที่ ภาพรวมในจังหวัดปทุมธานีมีแรงงานได้รับผลกระทบกว่า 4 แสนคน สถานประกอบการกว่า 1 หมื่นแห่ง และกลับเข้าทำงานแล้วกว่า 3 แสนคน ถูกเลิกจ้าง 6,407 คน ในสถานประกอบกิจการ 4 แห่ง
                อำพล  บุญทา อายุ 35 ปี ช่างคุมเครื่อง บ.คาวาซูมิลาบอราทอรี่ (ปทท.) จำกัด ผลิตเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ มีพนักงานกว่า 3,000 คน บริษัทถูกน้ำท่วมจนเกิดความเสียหายมากและยังไม่มีกำหนดเปิดทำการ แต่ยังคงจ่ายเงินเดือน 75% แก่ลูกจ้างทุกคน วันนี้ต้องการมาหางานทำเป็นการชั่วคราวหากบริษัทเปิดทำการก็พร้อมกลับเข้าทำงานที่เดิม
               วรัญญา  สละคราม อายุ 30 ปี พนักงานฝ่ายผลิต บ.โตชิบา ผลิตฮาร์ดดิสต์ มีพนักงานกว่า 3,000 คน กล่าวว่า ทำงานที่นี่มาแล้ว 10 ปี ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากบริษัทว่าจะเปิดทำการได้เมื่อไร แต่ยังได้รับค่าจ้าง 100% และต้องการหางานทำชั่วคราวก่อนกลับไปทำงานที่เดิมหากบริษัทเปิดทำการ
               สมาน  ถมยา ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ บ.กู๊ดเยียร์ (ปทท.) จำกัด (มหาชน) ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน) กล่าวว่า มีพนักงานประมาณ 1,000 คน คาดว่าจะเปิดทำการได้เป็นปกติในเดือนมีนาคม 2555 และบริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างคนงานแต่ต้องการรับสมัครเพิ่มอีกประมาณ 50-60 คน ปัจจุบันยังคงจ่ายเงินเดือน 100% แก่คนงาน และจ่ายเพิ่มให้ 150% สำหรับพนักงานที่มาช่วยงานบริษัทในช่วงวิกฤต
               ขณะที่ภายในงานได้มีการรับลงทะเบียนตามโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง โดยนายจ้างต้องทำข้อตกลงกับกระทรวงแรงงานว่าจะต้องไม่เลิกจ้าง และต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างเดิม ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 266 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง 110,118 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดหางานในตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 3,986 อัตรา ใน 57 ตำแหน่งงานของ 50 บริษัท รวมทั้งการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 10 อาชีพ

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย