รมว.แรงงาน เปิดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมนักสถิติแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

วันที่: 
02 พฤษภาคม 2012

 

                เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมนักสถิติแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19  (the Asia Pacific Preparatory Meeting of the 19th International Conference of Labour Statisticians in Support Organized by ILO in Partnership with UN ESCAP 2-4 May 2010) ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

 

 

           

                                                                                                                  Download Images

 

 

            ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ที่จะพัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์ของวาระงานที่มีคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะด้านสถิติจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติแรงงาน ในการปรับปรุงด้านสถิติสำหรับประชากรวัยทำงาน การมีงานทำ การว่างงาน การทำงานต่ำระดับ หรือแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม F ชั้น 1 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
นายสมภพ ศีลบุตร ภาพข่าว/นายนฤป สุรเดชา ข่าว