รมว.แรงงาน เข้าพื้นที่รวมน้ำใจ คืนความยิ่งใหญ่ให้คลองมหาสวัสดิ์

วันที่: 
09 มกราคม 2012

 

             นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน "แรงงานสร้างอาชีพ คืนวิถีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์" หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับชุมชน และล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลอง เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรในคลองมหาสวัสดิ์  ณ  วัดสุวรรณาราม  และบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

                                                                                    Download  Images

 

 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดกิจกรรมเพื่อประชาชนชาวคลองมหาสวัสดิ์หลังประสบอุทกภัย  โดยนำบริการของกระทรวงแรงงานไปให้บริการและฝึกสอนอาชีพให้กับประชาชนถึงพื้นที่
            นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “แรงงานสร้างอาชีพ...คืนวิถีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์” ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรในคลองมหาสวัสดิ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากต้องประสบอุทกภัย และยังเป็นการสร้างอาชีพ รายได้ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาจากการขายผลิตผลจากการเกษตรให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย  พร้อมนี้กระทรวงแรงงานได้นำบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอีกหลายหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานมาให้บริการกับประชาชนที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน ทั้งการสาธิตการทำอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การแกะสลัก เป็นต้น โดยคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองขุดที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 4 และได้ฉลองครบรอบ 150 ปีไปเมื่อเร็วนี้  นับว่ามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจน่าค้นหาอย่างยิ่ง และท่องเที่ยว “ ผมเป็นคนนครปฐมโดยกำเนิด การเกิดอุทกภัยครั้งนี้  ถ้ามองในเชิงโอกาสก็ทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเพิ่มขึ้น  ทำให้เรามีโอกาสเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์กับชุมชนเราต่อไป
            นายวันชัย  สวัสดิ์แดง อาสาสมัครแรงงาน กล่าวว่า พื้นที่ในชุมชนมหาสวัสดิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน จำนวน 2,500 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 6,800 คน จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวนมาก สวนการเกษตรได้รับผลกระทบ ที่เหลือก็จะเป็นต้นมะพร้าว ส่วนพืชผลอย่างอื่นส่วนใหญ่จมน้ำตายเกือบหมด ภายหลังน้ำลดทำให้ชาวบ้านต้องหันมาพึ่งพาผลิตผลจากมะพร้าวในการผลิตเป็นสินค้าในการดำรงชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าว สิ่งประดิษฐ์จากผลิตภัณฑ์มะพร้าวออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในระหว่างนี้ ในฐานะที่ตนเป็นอาสาสมัครแรงงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยามยามช่วยเหลือหาแนวทางในการประกอบอาชีพและชี้แจงบทบาทภารกิจของกระทรวงแรงงานให้กับประชาชนในตำบลมหาสวัสดิ์ทางบอร์ดกิจกรรมหมู่บ้านและให้ข้อมูลกับชาวบ้านในสวัสดิการต่างๆที่ภาครัฐได้นำมาให้ โดยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้กระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือเนื่องจากระยะนี้ได้มีกระแสข่าวว่าจะเกิดน้ำท่วมอีกใน 6 เดือนข้างหน้า  ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลในการประกอบอาชีพ  จึงต้องการให้ภาครัฐได้เข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชนมหาสวัสดิ์ด้วย

 “แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นายอาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว