เปิดศักราช "55" ก.แรงงานพร้อมใจให้บริการ

วันที่: 
07 มกราคม 2012

 

           กระทรวงแรงงาน ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชน ระดมบริการทุกหน่วยงานเข้าถึงประชาชน ตั้งหน่วยบริการตามห้างสรรพสินค้าและย่านชุมชน”สร้าง”ภาพใหม่งานบริการกระทรวงแรงงานแบบประชาชนเป็นศูนย์กลางรวม 87 จุดทั่วประเทศ

 

 

 

             นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  ในปี 2555กระทรวงแรงงานกำหนดทิศทางในการทำงานให้เป็นเชิงรุก เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่อยู่ในสถานการณ์และสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนำกิจกรรมของหน่วยงานออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัดในลักษณะของหน่วยบริการเคลื่อนที่ กำหนดให้บริการ  ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในสัปดาห์แรกของเดือน  โดยเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 6-8 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 เป็นต้นไป และจะจัดเป็นประจำเช่นนี้ทุกเดือน โดยเน้นจัดในพื้นที่ชุมชนที่ประชาชนรวมตัวอยู่หนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี  เทสโก้โลตัส หรือตามแหล่งชุมชนใหญ่ๆหมุนเวียนกันไป เพื่อเป็นการขยายโอกาสการมีงานทำและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของกระทรวงแรงงานได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
            โดยในส่วนกลางนั้นได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ทุกเขต สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทุกเขต และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ทั้งหมดได้ร่วมกันกำหนดแผนการจัดหน่วยบริการและนำบริการของทุกหน่วยงานไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกับต่างจังหวัด  โดยจะมีรูปแบบการให้บริการเดียวกัน รวม 87 จุดทั่วประเทศ
             นายอนุสรณ์ฯ กล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  “จะเป็นการทำงานในเชิงรุก แทนที่จะรอให้ประชาชนเดินเข้ามาใช้บริการในสำนักงานเพียงอย่างเดียว”  และแนวคิดในการจัดงานดังกล่าวจะเป็นรูปแบบของ “กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ” โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงจะนำกิจกรรม  ลงไปให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับสมัครงาน การฝึกอาชีพ  ให้คำปรึกษากรณี   ถูกเลิกจ้าง ค่าชดเชย ไม่ได้รับความเป็นธรรม สิทธิเรื่องประกันสังคม เงินกู้ซ่อมแซมบ้าน โรงงาน เงินกู้เสริมสภาพคล่อง เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่จะต้องนำบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆเป็นหลักไปให้บริการ
  


“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย