ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แบบฟอร์มสำนักงานปลัดกระทรวง

 

 ชื่อฟอร์ม :   แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการ
รายละเอียด :   แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ไฟล์ :  
หน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง กองยุทศาสตร์และแผนงงาน 
โทรศัพท์ :   -
โทรสาร :   -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ชื่อฟอร์ม :   แบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
รายละเอียด :   แบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
ไฟล์ :    1.แบบฟอร์มหน่วยงาน
     2.แบบฟอร์มผู้เชี่ยวชาญ
     3.แบบฟอร์มรายการผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการ
หน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง กองยุทศาสตร์และแผนงงาน 
โทรศัพท์ :   0 2232 1286 
โทรสาร :   0 2248 2026