ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน นายสุรพล พลอยสุข (ว่าง)
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์  
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ (ว่าง) (ว่าง)
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นายภูมา ธรรมกุล (ว่าง)