ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ (ว่าง) (ว่าง)
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน นายสุรพล พลอยสุข (ว่าง)
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์  
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ (ว่าง) (ว่าง)
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นายภูมา ธรรมกุล (ว่าง)