ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

PROHIBITED PRACTICES

 

แปลว่า         : การกระทำต้องห้าม

หมายถึง      : เป็นคำที่ใช้ทั่วไปในการจ้างงานของรัฐ โดยหมายถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง