ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

OPEN SHOP

แปลว่า         : กิจการเปิด

หมายถึง      : ในทางทฤษฎีคือ กิจการที่จ้างทั้งผู้เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพไว้ทำงานก่อนที่จะมีกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติ ฝ่ายนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการ "กิจการเปิด" นี้ด้วยเจตนาที่จะขจัดสหภาพและสมาชิกของสหภาพให้พ้นไปจากโรงงานของตน และตั้งแต่นั้นมา คำว่า "กิจการเปิด"ก็จึงถือเป็นเรื่องตลกขำขัน อันหมายถึงว่า เป็นกิจการซึ่ง "ไม่ต้อนรับสมาชิกสหภาพ"