ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

REAL WAGES

 

แปลว่า         :  ค่าจ้างที่แท้จริง

หมายถึง     อำนาจในการซื้อของค่าจ้างที่ได้รับเป็นเงินและปรับหาค่าที่แท้จริงแล้ว กล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบของค่าจ้างที่เป็นตัวเงินกับระดับค่าครองชีพ หรือราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราค่าจ้างขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์  และอัตราค่าครองชีพก็ขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยในระยะนั้น อันนี้ถือว่าค่าจ้างที่แท้จริงคง

มีอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง