ผลสำรวจความพึงพอใจแรงงานไทยในเกาหลีใต้

 

สำนักบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติประเภทไร้ฝีมือ (วีซ่า E 9) ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 9 ธ.ค. 2553  โดยมีสถานประกอบการตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,976 แห่ง ผลสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อแรงงานต่างชาติ  ปรากฏดังนี้

 

 

ทั้งนี้  ผลสำรวจตามข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดเพดานการจ้างแรงงานต่างชาติของแต่ละประเทศในแต่ละปี ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของนายจ้างและอัตราการหลบหนีนายจ้างของแรงงานต่างชาติ

 

             ติดตามข่าวสาร/สถานการณ์แรงงานไทยในเกาหลีใต้เพิ่มเติมได้ที่ http://korea.mol.go.th/