ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมแรงงานไทยที่เมืองอันซัน จังหวัดคยองกี

 

 

 

 ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์  ออท. ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี   น.ส. นฤมล พูลทรัพย์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)    และ วีรวัฒน์  ยมจินดา ประธาน บ.แม็กซิมา สตูดิโอ   นำคณะไปเยี่ยมแรงงานไทยที่เมืองอันซัน  จังหวัดคยองกี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2  มกราคม 2554   เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

ติดตามข่าวสาร/สถานการณ์แรงงานไทยในเกาหลีใต้เพิ่มเติมได้ที่   http://korea.mol.go.th/

 

                                                                             ที่มา :  ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล