ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก

 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก
 
สำนักสถิติและบัญชีกลาง สภาบริหาร ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน แถลงเมื่อวันที่ 10 ม.ค. ศกนี้ว่า
จากรายงานดัชนีการพัฒนามนุษย์ ( Human Development Index: HDI) ของประเทศต่างๆประจำปี 2010 ที่จัดทำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าไต้หวันถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 18 เขยิบขึ้นมาจากปี 2005 ที่อยู่ในอันดับที่ 26 ในขณะที่ประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นญี่ปุ่น อยู่ในอันดับที่11 เกาหลีใต้อันดับที่ 12 ฮ่องกงอันดับที่ 22 และสิงคโปร์อันดับที่ 28 ซึ่งต่างก็เขยิบขึ้นจากเดิมทั้งสิ้น สำหรับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่1-10 ได้แก่ นอรเวย์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ฮอลแลนด์ แคนาดา สวีเดนและเยอรมนี ตามลำดับ
 
   
ทั้งนี้ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป็นดัชนีวัดและเปรียบเทียบ ความยากจน การรู้หนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปัจจัยอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นวิธีการวัดความอยู่ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน ดัชนีดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถานชื่อ มาฮฺบับ อุล ฮาค และองค์การสหประชาชาติได้นำดัชนีดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา
 

 

แหล่งที่มา : สนร.ไทเป