ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมแรงงานไทยและศึกษาการขยายพันธุ์ไม้ของอิสราเอล

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและศึกษาการขยายพันธุ์ไม้ของประเทศอิสราเอล ณ กิจการของนายสุโปโรน อัคซิโดด ที่โมชาฟแกน โซเร็ค (Gan Sorek) เมืองริชอน (Rishon)

กิจการขยายพันธุ์ไม้เพื่อการจำหน่ายของนายสุโปโรน อัคซิโดด เป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ถึง 30,000 ตารางเมตร ขยายพันธุ์ไม้ด้วยการเสียบกิ่งและติดตา พืชที่นำมาขยายพันธุ์และเพาะชำ ประกอบด้วยไม้ยืนต้นหลากหลายพันธุ์ อาทิ อโวคาโด มะม่วง ส้มทุกสายพันธุ์ น้อยหน่า เช็คเซค(Shesek) หรือ ลุคควัด(Loquat) แอ๊ปเปิ้ลและกาแฟ การขยายพันธุ์ต้นไม้ทั่วไปจะขยายด้วยการเสียบกิ่ง แต่ส้มและแอ๊ปเปิ้ลต้องขยายด้วยการติดตาเท่านั้น ต้นไม้ที่ได้รับการขยายพันธุ์แล้วจะจำหน่ายในราคาต้นละ 700 เชคเกล  นายจ้างมีต้นไม้ทั้งหมด 3 ล้านต้น  จ้างงานคนไทย 10 คน คนงานมีรายได้เดือนละประมาณ 4,500 เชคเกล มีสภาพความเป็นอยู่ดี มีห้องพักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

นายสุโปโรน อัคซีโดด ให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมคนงานต่างชาติของอิสราเอลว่า ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลอนุญาตให้คนงานต่างชาติในภาคเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยสามารถทำงานได้เพียง 63 เดือน แล้วไม่สามารถกลับมาทำงานที่อิสราเอลได้อีกต่อไป ทั้งนี้เพราะคนงานไทยเหล่านี้มีความชำนาญงานมาก เช่น นายสุรศักดิ์ เดชบัว สามารถติดตาและเสียบกิ่งต้นไม้ได้ถึงวันละ 600 ต้น ดังนั้นหากคนงานเดินทางกลับแล้ว การจะฝึกคนงานใหม่ขึ้นมาให้ทำงานได้ในสภาพปัจจุบันจึงเป็นไปได้ยากมาก จึงอยากให้รัฐบาลอิสราเอลยกเลิกมาตรการดังกล่าว

 

ที่มา : สนร.ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล