กิจการเลี้ยงปลาและทำสวนอินทผาลัมในอิสราเอล

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในกิจการเลี้ยงปลาและทำสวนอินทผาลัม ที่คิบบุตส์ทีรัสวิ (TiratTsvi) เมืองเบ็ต-เชอาน (BeitShe’an)

กิจการดังกล่าวมีนายอั๊บเน่เป็นผู้บริหารจัดการโดยจ้างคนงานไทยทั้งหมด 18 คน  เพื่อทำหน้าที่เลี้ยงปลา 2 คนและดูแลต้นอินทผาลัม 16 คน คนงานจะทำงานตั้งแต่เวลา 06.00- 17.00 น. ได้ค่าล่วงเวลาวันละ 2 ชั่วโมง มีรายได้ประมาณเดือนละ 2,000 - 7,000 เชคเกล

พื้นที่เลี้ยงปลามีประมาณร้อยกว่าไร่ โดยแบ่งเป็นบ่อขนาดต่างๆกัน เริ่มตั้งแต่บ่ออนุบาลลูกปลาไปจนถึงบ่อขนาดใหญ่สำหรับปลาที่โตพร้อมจะจับขายได้ ปลาที่เลี้ยง ได้แก่ ปลาซีบาร์ท ปลานิล ปลานวลจันทร์ ปลาหมู และปลาไน เมื่อปลาโตได้ขนาดจะมีโรงงานรับซื้อแน่นอน

พื้นที่ปลูกอินทผาลัมอยู่ไม่ห่างจากบ่อปลามากนัก มีต้นอินทผาลัมประมาณ 78,000 ต้น นายจ้างจะขายหน่ออินทผาลัมหน่อละ 200 - 300 เชคเกล ต้นหนึ่งๆจะมีประมาณ 6 - 7 หน่อ โดยตัดหน่อขายปีละครั้ง นอกจากนี้นายจ้างยังขายผลอินทผาลัมกิโลกรัมละ 280 เชคเกล ซึ่งอินทผาลัมต้นหนึ่งๆจะให้ผลประมาณ 20 ช่อๆละ 30 กิโลกรัม 

เนื่องจากนายจ้างมีรายได้มาก ทำให้คนงานได้รับค่าจ้างและสวัสดิการดี ขณะเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมพบว่าคนงานทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่ดีรวมทั้งสภาพจิตใจที่ดีด้วย

 

ที่มา : สนร.ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล