ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เตือนพนักงานนวดไทยในมาเลเซียทำงานไม่มีใบอนุญาต เสียเปรียบนายจ้าง

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้รับการติดต่อขอให้ช่วยเหลือพนักงานนวดไทย 2 คน (ภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่นและปทุมธานี) ที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้าน เนื่องจากสภาพการจ้างงานไม่ดี แต่นายจ้างไม่ยอมคืนหนังสือเดินทางและค่าจ้างที่ยังค้างอยู่ให้

พนักงานนวดทั้งสองได้เดินทางมาทำงานกับร้าน Amanwadi ตั้งอยู่ที่ No. 130 Jalan Burhanuddin Helmi 60000 Kuala Lumpur ได้ประมาณ 1 เดือน โดยการชักชวนของเพื่อนคนไทยที่ทำงานนวดในมาเลเซีย ซึ่งอ้างว่ามีรายได้ดี ทั้งสองรับว่าเดินทางมาทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย ไม่มีสัญญาจ้าง ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

สนร.มาเลเซีย ได้เดินทางไปเจรจากับ Mr. Gerald Goh นายจ้างที่ร้านตามที่อยู่ข้างต้น  นายจ้างยินยอมคืนหนังสือเดินทางให้ แต่ในส่วนของค่าจ้างที่ติดค้างได้คืนให้เพียงบางส่วน โดยอ้างว่าหักเป็นค่าปรับให้กับคนงานซึ่งถูกตำรวจจับกรณีทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และว่าคนงานไม่สามารถทำงานได้ ต้องมีการฝึกสอนจากนายจ้างหลายครั้ง จึงได้หักเงินส่วนหนึ่งสำหรับค่าฝึกสอน อย่างไรก็ตาม คนงานทั้งสองยินยอมรับเงินจำนวนดังกล่าว และได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว  

นายจ้างรายนี้ มีพฤติการณ์ดำเนินกิจการโดยจ้างพนักงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  และมุ่งแต่จะเอาเปรียบพนักงาน จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้ทราบข้อเท็จจริง ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนเข้ามาทำงานในลักษณะเช่นนี้ เพราะเมื่อมีปัญหาหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นกับนายจ้าง ก็มักถูกนายจ้างเอาเปรียบ รวมทั้งจะถูกจับกุมจากทางการมาเลเซียด้วย

สนร.มาเลเซีย ขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่า ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังคงระงับโควต้าตำแหน่งพนักงานนวด (ยกเว้นเฉพาะกรณีที่นายจ้างยังมีโควต้าเก่าอยู่แล้ว) แต่ก็ต้องได้รับการรับรองสัญญาจ้างโดยสนร. มาเลเซียก่อน จึงจะเป็นการเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย  นอกเหนือไปจากนี้จะเป็นการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งสิ้น   

 

ที่มา : สนร.มาเลเซีย