ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.มาเลเซีย เยี่ยมคนงานไทยรัฐซาราวัก

 

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2554 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมคณะเดินทางไปราชการที่เมืองกุชิง รัฐซาราวัก กับนายธนะ ดวงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเจ้าหน้าที่งานด้านกงสุล เพื่อเยี่ยมคนงานไทย และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานรัฐซาราวัก ในกิจกรรมกงสุลสัญจรเมืองกุชิง ดังนี้

1.  เยี่ยมคนงานไทยบริษัท Global Upline Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  ขณะนี้มีคนงานไทยทำงานประมาณ 80 คน กำลังก่อสร้างส่วนต่อขยายสนามบินเมืองกุชิง  

2.  พบนายเชวง ผ่องพุทธคุณ วิศวกรคุมงานก่อสร้างเสาร้อยสายไฟฟ้า   แรงสูง บริษัท Sarwarja Sdn. Bhd.  มีคนงานระดับฝีมือทำงานอยู่ประมาณ 50 คน โครงการมีระยะเวลา 2 ปี จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2554

3.  เยี่ยมกลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจทำอาหารตาม Food Court ในเมืองกุชิง จำนวน 3 ราย ทั้งหมดได้มาเปิดซุ้มร้านอาหารตามแหล่งชุมชนต่างๆ โดยแต่ละร้านจะมีคนงานที่เป็นพ่อครัวอยู่ร้านละ 2 คน ร้านอาหารประเภทนี้เป็นที่นิยมสำหรับคนท้องถิ่น ทำให้สามารถประกอบธุรกิจมีผลกำไร

4.  เยี่ยมเยียนอาสมัครแรงงานไทยในรัฐซาราวัก 3 คน ได้แก่ นางอำไพ จง นางขวัญหล้า ซุง และนางดอนน่า หว่อง ซึ่งทั้งหมดได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคนงานไทยเป็นอย่างดียิ่ง

5.  ให้ความช่วยเหลือนางสาวปานสี สร้อยสาวะ คนงานไทยที่เดินทางเข้ามาทำงานเป็นพนักงานนวดกับบริษัท Arizona Foot Reflexology & Therapy Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No. 51, 1st Floor, Tabuan Height Commercial Centre 93350 Kuching ทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีสัญญาจ้างและยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีปัญหาส่วนตัวและปัญหาในการทำงานต้องการเดินทางกลับประเทศไทย  สนร. มาเลเซียได้ให้ความช่วยเหลือเจรจากับนายจ้าง  และคนงานได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

นอกจากนี้ ได้เข้าพบและเยี่ยมคารวะ Datu Robert Lian ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐซาราวัก และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือข้อราชการ และขอบคุณในความร่วมมือแก้ปัญหาแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในเขตรัฐซาราวักด้วย

 

ที่มา : สนร.มาเลเซีย