ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.มาเลเซีย ประสานช่วยเหลือลูกเรือประมง 5 คน กลับประเทศไทย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รับแจ้งเหตุเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย (THINDO MINA 1) ถูกเรือสินค้าไม่ทราบชื่อเฉี่ยวชน ในคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ในบริเวณทะเลจีนใต้ เขตน่านน้ำของประเทศมาเลเซีย ซึ่งบนเรือดังกล่าวประกอบด้วยลูกเรือจำนวน 13 คน มีอินโดนีเซีย 5 คน พม่า 3 คน และไทยอีก 5 คน ประกอบด้วย (1) นายพงษ์ศักดิ์ กะสิรักษ์ (จ. พังงา/U826400) (2) นายประดับ ช่วยทอง (จ. สงขลา/Z874670) (3) นายอมร พันทอง (จ. ขอนแก่น/U823175) (4) นายมนิตย์ ไชยเวทย์ (จ. สงขลา/Z877124) และ (5) นายชาตรี พุทธวงศา (จ. หนองคาย) หลังจากเรือประมงพลิกคว่ำ ลูกเรือทั้งหมดต้องลอยคออยู่ในทะเลเป็นเวลา 10 ชั่วโมง จนกระทั่งเรือบรรทุกสินค้าของบริษัท MAERSK LINE ได้มาพบ และให้ความช่วยเหลือพาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ Tanjung Pelepas เมืองยะโฮร์บาห์รู รัฐยะโฮร์

หลังจากที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลูกเรือทั้ง 5 คน ได้ถูกส่งมายังกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อพักค้างรอที่บ้านฉุกเฉิน ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สำรองค่าใช้จ่ายให้ลูกเรือไทยที่เหลืออีก 4 คน เป็นจำนวนเงินคนละ 250 ริงกิต (ประมาณ 2,500 บาท) เพื่อเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย

เนื่องจากเป็นการเดินทางกลับประเทศไทยที่เป็นกรณีไม่ปกติ และเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน (ไม่มีหนังสือเดินทาง) มีเพียงแต่บันทึกของเจ้าหน้าที่มาเลเซีย และหนังสือพิเศษให้เดินทางในประเทศมาเลเซีย (SpecialPass) สนร.มาเลเซียจึงได้แจ้งประสานให้ด่านตรวจคนหางานสะเดา จังหวัดสงขลา (นางสาวสนธยา ติปะวาโร) อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ทำให้ ลูกเรือทั้ง 5 คน สามารถเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.00 น. รวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้อำนวยความสะดวก และดำเนินการให้คนงานทั้ง 5 กลับภูมิลำเนาต่อไป