ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟมิสเตอร์คิม

 

 

                        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่โมชาฟมิสเตอคิม เนื่องจากมีคนงานร้องเรียนว่าที่พักอาศัยคับแคบและมีสภาพไม่เหมาะสม ไม่มีเครื่องซักผ้า เครื่องทำความอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน และมีห้องน้ำไม่เพียงพอ  เมื่อฝ่ายแรงงานเดินทางไปถึงพบคนงาน 10 คน และจากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงตามที่คนงานร้องเรียน จึงได้สอบถามนายอิสิก นายจ้างทราบว่านายจ้างกำลังจะสร้างบ้านพักคนงานให้ใหม่อยู่แล้วจึงไม่ได้ปรับปรุงที่พักเดิม โดยคาดว่าที่พักใหม่จะเสร็จภายใน 1 เดือน ฝ่ายแรงงานจึงแจ้งให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นให้ลูกจ้างก่อนและจะเดินทางมาตรวจติดตามอีกครั้งในเดือนหน้า 

คนงานมีสภาพการทำงานเป็นที่น่าพอใจ มีรายได้เดือนละประมาณ 45000 50000 บาท ฝ่ายแรงงานพบว่าคนงานขาดการรักษาความสะอาดที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบซึ่งเต็มไปด้วยขยะ เจ้าหน้าที่จึงได้ตักเตือนคนงานและแนะนำให้จัดเวรเพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด  และให้รู้จักการใช้จ่ายเงิน ไม่ให้หมดเปลืองไปกับสุราและสิ่งเสพติด