ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ

 

 

                 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2554   นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ แทนนายชัชเวทย์  ชาติสุวรรณ   ซึ่งเกษียณอายุราชการไปในปีงบประมาณ 2553  โดยก่อนหน้านี้นายณัฎฐวุฒิ โพธิสาโร ได้เคยดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่  ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน