ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่คิบบุตส์กิวาชฮาอิม

 

 

                     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่คิบบุตส์กิวาชฮาอิม พบว่ามีคนงานไทยทั้งหมด 10 คน เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอิสาน ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำพู นครราชสีมา และนครพนม คนงานทำงานปลูกส้ม เลี้ยงไก่ และเลี้ยงวัว  เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาวที่อากาศค่อนข้างเย็นและมีฝนตกทำให้บางวันไม่สามารถทำงานได้ คนงานมีรายได้ประมาณเดือนละ 45000 บาท ทำให้สามารถส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละประมาณ 30000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 10000-15000 บาท คนงานเล่าว่าปัจจุบันประสบปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ทำให้เงินที่ส่งกลับเมืองไทยมีจำนวนลดน้อยลงด้วย   อย่างไรก็ดีคนงานทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่ดีและสภาพการทำงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีบริษัทจัดหางานอัลลูบิอานเป็นผู้ให้บริการประสานงานระหว่างนายจ้างกับคนงาน นอกจากนี้คนงานยังได้มีการจัดเวรเพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด และใช้เวลาว่างด้วยการนอนพักผ่อนภายในบริเวณที่พักอาศัยและเล่นกีฬา