ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานเก็บส้ม

 

 

 

 

                     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ฝ่ายแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยทำงานเก็บส้มทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล คนงานทำงานกันอยู่ 24 คน ได้ค่าแรงเป็นรายวันยกเว้นในช่วงที่ส้มออกผลผลิตประมาณ เดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีจะได้ค่าจ้างเป็นคิดจากจำนวนส้มที่เก็บได้  คนงานมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 50000-55000 บาท 

                   คนงานมีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานเป็นที่น่าพอใจ  แต่มีปัญหาเรื่องที่นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างโดยผ่านบัตร ATM  ซึ่งไม่สะดวกเวลาเบิกเงินสดจากตู้ ATM บ่อยครั้งมีเงินสดในตู้ไม่พอจ่าย  ฝ่ายแรงงานได้ตักเตือนเรื่องความประพฤติของคนงานไทยโดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการรักษาตลาดแรงงานไทยในอิสราเอลด้วย ก่อนจากกันได้มอบอุปกรณ์กีฬาไว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ