เมืองจางฮั่ว สนร.ไทเป ถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีการทำงานของแรงงานต่างชาติ

 

                เพื่อให้ชาวเมืองจางฮั่วได้รู้จัก เข้าใจ และปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติอย่างเป็นมิตร รัฐบาลเมืองจางฮั่วได้จัดสรรงบประมาณถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี บันทึกชีวิตจริงของการทำงานและความสัมพันธ์กับนายจ้างของแรงงานไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามชาติละ  1 คน ความยาว 42 นาที และนำออกฉายรอบปฐมทัศน์ ณ อาคารที่ทำการรัฐบาลเมืองจางฮั่ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 และนำออกแพร่ภาพทางทีวีเมื่อวันที่ 25 และวันที่ 26 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

 

 

                 ในพิธีเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ นายหยางจ้ง รองผู้ว่าการเมืองจางฮั่วกล่าว่า ภาคการผลิตมีความสำคัญต่อเมืองจางฮั่วอย่างมาก และการพัฒนาภาคการผลิตให้เติบโต นอกจากแรงงานท้องถิ่นแล้ว ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ โดยปัจจุบัน มีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่ในเมืองจางฮั่ว จำนวน 25,865 คน เป็นคนงานในภาคการผลิต 17,792 คน และผู้อนุบาล 8,037 คน โดยกระจายทำงานอยู่ตามโรงงานและครอบครัว ช่วยเหลือกิจการของผู้ประกอบการและดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุในเมืองจางฮั่ว ในฐานะที่เป็นเมืองแห่งความโอบอ้อมอารี และเป็นเมืองแห่งความสุข รัฐบาลเมืองจางฮั่วจึงจัดทำภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ การทำงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและนายจ้างของแรงงานต่างชาติ ให้ชาวเมืองจางฮั่วได้รู้จัก และเข้าใจว่าแรงงานต่างชาติได้มาช่วยชดเชยภาวะขาดแคลนแรงงานและช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในครอบครัว เพื่อให้ชาวเมืองจาวฮั่วปฏิบัติตนเป็นมิตรกับแรงงานต่างชาติเหล่านั้น เป็นการหลอมรวมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนสากลของไต้หวัน

 

                   ในส่วนของแรงงานไทยที่ได้รับการคัดเลือกในการถ่านทำภาพยนตร์สารคดีในครั้งนี้ ได้แก่ นายเรืองศักดิ์ ฮั่มป่า อายุ 36 ปี จากอำเภอวานิชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีครอบครัวแล้ว โดยมีลูกสาว 2 คน เดินทางมาทำงานกับบริษัท EA HWA Enterprise Industrial ตั้งอยู่ที่เมืองเซินกั่ง เขตจางฮั่ว เป็นรอบที่สองแล้ว ผู้จัดการฝ่ายบุคคลกล่าวว่า นายเรืองศักดิ์ ขยันทำงาน อัธยาศัยดี ให้ความร่วมมือและเรียนรู้งาน เรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขใดๆ เงินค่าจ้างจากการทำงานส่งกลับบ้านเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว ที่เหลือเก็บสะสมไว้ซื้อสวนปลูกยางพารา โดยใฝ่ฝันว่า เมื่อทำงานครบสัญญาจะได้กลับไปเป็นเจ้าของสวนยางพาราผืนใหญ่ให้ได้

 

                                                                                                                                                          สนร.ไทเป