ผู้นำไต้หวันระบุ สร้างไต้หวันให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเอเชียแปซิฟิก

 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่ว แห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีน กล่าวขณะเป็นประธานในงานสัมมนา Common Wealth Economic Forum ระบุว่า เศรษฐกิจไต้หวันเริ่มฟื้นตัวตามลำดับ สาธารณรัฐจีนมีบทบาทเป็นผู้ผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียที่สำคัญ ไต้หวันและจีนได้ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน (ECFA) เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนับเป็นการเปิดสู่การเข้าร่วมการรวมตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาคก้าวแรกของไต้หวัน ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการหารือกับสิงคโปร์และสหรัฐ หลังการลงนาม ECFA สถานะของไต้หวันต่อแผนที่ทางเศรษฐกิจเอเชียได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมา

 

 

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีหม่า ยังหวังจะสร้างไต้หวันให้เป็นสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคของผู้ประกอบการต่างชาติ และสำนักงานใหญ่ทั่วโลกของผู้ประกอบการไต้หวัน อีกทั้งการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมใหม่ของโลก และศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเอเชียแปซิฟิก ประธานาธิบดีหม่ากล่าวว่า การสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาไม่ได้ในไต้หวันเป็นเรื่องยากมาก แสดงว่าเรามีคุณสมบัติด้านนี้ ทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากจะเป็นธุรกิจที่ดีแล้ว ยังสามารถกลายเป็นการประกอบการได้ ขอให้ทุกท่านดูอเมริกาเหนือ เช่นสหรัฐ แคนาดา ในเอเชียแปซิฟิก เช่นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และในยุโรป เช่น อังกฤษ เป็นต้น ธุรกิจประกอบการด้านการศึกษาไม่เพียงแต่จะนำรายได้สู่ประเทศเป็นจำนวนมากเท่านั้น หากยังสามารถขยายพลังซอฟท์เพาเวอร์ของประเทศนั้นต่อทั่วโลกได้ด้วย

 

ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่ว กล่าวว่า หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าหากไต้หวันจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ พวกเขายินดีที่จะส่งนักเรียนมาศึกษาต่อในไต้หวัน นอกจากนี้ ไต้หวันยังมีการศึกษาภาษาจีนที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย โดยเฉพาะการสอนภาษาจีนตัวเต็ม เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาตามแนวโบราณจำต้องฝึกฝน ดังนั้น การรวบรวมจุดเด่นเหล่านี้เข้าด้วยกันจะเป็นการสร้างโฉมหน้าใหม่ให้กับไต้หวันบนเวทีโลก

 

สนร.ไทเป