สื่อเกาหลีใต้รายงาน ไต้หวันและเกาหลีใต้เริ่มโครงการท่องเที่ยวและทำงานตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป

 

สื่อเกาหลีใต้รายงาน ไต้หวันและเกาหลีใต้เริ่มโครงการท่องเที่ยวและทำงานตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป
 
นักข่าวยอนฮัพของเกาหลีใต้รายงานว่า ไต้หวันและเกาหลีใต้ ได้เริ่มเปิดอนุญาตให้เยาวชนสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานและท่องเที่ยว (Working holiday visa) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2554 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยระบบวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายลงนามต่อกันไว้เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ปีที่แล้ว
 
 
 
                           รายงานข่าวดังกล่าวยังระบุต่อไปว่า เงื่อนไขการขอวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ คือ เยาวชนไต้หวันอายุระหว่าง 18-30 ปี ต้องมีหนังสือเดินทางซึ่งมีอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป และมีบัญชีเงินฝากมากกว่า 2500 เหรียญสหรัฐฯขึ้นไป จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ที่สำนักงานตัวแทนเกาหลีใต้ประจำไต้หวันได้ โดยวีซ่าที่ได้รับจะมีระยะเวลาหนึ่งปี ในระหว่างนี้สามารถพำนักและทำงานในเกาหลีใต้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในส่วนของเยาวชนเกาหลีใต้ที่ต้องการเดินทางมาทำงานและท่องเที่ยวในไต้หวันก็จะได้รับสิทธิจากรัฐบาลไต้หวันในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มการติดต่อแลกเปลี่ยน และเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้น

 

แหล่งที่มา : สนร.ไทเป